KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BATTONYÁN

A Támogatás Összege:

220 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013

A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2021.05.29.

A projektről

A projekt tervezett tevékenységei a 1485 helyrajzi számú (Hősök tere), a 2880/2 helyrajzi számú, 11 helyrajzi számú és a 14/14 helyrajzi számú ingatlanokon valósulnak meg. A projekt elemei a 1485 helyrajzi számú Hősök tere teljes növényfelület és növényállomány rekonstrukciója az élőhelyek és biodiverzitás növelésének érdekében, helyreállításra, illetve kialakításra kerül a több szintes növényállomány (gyepfelületek, cserjesorok és foltok kialakítása és megújítása, a kiegészítő tevékenység keretében eltávolított beteg fák pótlása) kiépítésre kerül a LED technológiás térvilágítás, a telepítésre kerülő növényfajok pontos listája a pályázat keretében elkészítendő Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv keretében kerül meghatározásra.
Megvalósul a gyomirtás/beteg fák eltávolítása. A 2880/2 helyrajzi számú területen kialakításra kerül egy játszótér és egy szabadtéri sport/tornapálya. Megvalósul a parkot körülvevő épületek (templom, óvoda) csapadékvízének közvetlen hasznosítása tárolók és öntöző rendszer kiépítésével a rekonstruált és megújított zöldfelületek hosszú távú fenntartása érdekében.
Az akcióterületen önkormányzat vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonába kerülő szolgáltató épület kialakítása gazdaságélénkítési céllal megvalósul a Korona Szálló (Hrsz.:11) egykori kávézó teraszának rekonstrukciója a jelenlegi, az épület jellegéhez méltatlan, településképet zavaró fémszerkezetű toldalék épület bontását követően, annak helyén a fellelt történelmi dokumentációk alapján. A kávézóterasz használatára vonatkozólag az önkormányzat bérbeadási szerződést köt a szomszédos étterem üzemeltetőjével, aki jelenleg ideiglenes jellegű, nem megfelelő kapacitású vendégfogadó képességét a megfelelő szintre tudja emelni.
Teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal rekonstrukciója és felújítása, nem vízáteresztő burkolatok cseréje. A terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés keretében környezetbe illő, minőségi utcabútorok, hulladéktárolók elhelyezése. A területen megtartott rendezvényekhez kapcsolódóan nyilvános mosdók és öltözők kialakítása. A gyalogos és gépjármű forgalom elválasztásának érdekében a 2880/2 és a 14/14 helyrajzi számú ingatlanok között gyalogos fahíd kerül kiépítésre a Királyhegyesi-Száraz éren átívelően. A meglévő parkolóhelyek felújítása is megtörténik.

Kapcsolat

Battonya Város Önkormányzata
5830 Battonya, Fő utca 91.
15725242-2-04
Boros Csaba polgármester
tel: (68)456-122
fax: (68)456-122
e-mail:polgarmester.battonya@fabinet.hu