KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AZ ALMÁSKAMARÁSI ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE, NEVELŐ ESZKÖZEINEK FEJLESZTÉSE

A Támogatás Összege:

50,00 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00050

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30.

A projektről

Kedvezményezett neve: ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Az almáskamarási óvoda korszerűsítése, nevelő eszközeinek fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 50,00 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

 

Almáskamarás Békés megye délkeleti részén, a Maros hordalékkúpján fekszik. Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott kistérséghez tartozik ez a terület, ahol az országos átlagot meghaladó a munkanélküliek aránya. Az óvoda a Kunágota – Almáskamarás – Dombiratos Óvoda Társulás Két csoportszoba, kettő öltöző, közös mosdóhelység, fejlesztő szoba, nevelői szoba, dajkai öltöző helység, felnőtt mosdó, tálaló-mosogató helység, kettő raktár helység van az óvoda épületében. Az épülethez nagy udvar tartozik, ami szépen fásított és a nyári melegben is árnyékos területet biztosít a gyermeki játékoknak.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

– Játszó udvar felújítása. A szabványoknak megfelelő udvari játékok elhelyezése.

– Az óvoda épületének hőszigetelése.

– Nyílászárók korszerűsítése.

– A fűtés felújítása.

– Fejlesztő eszközök, korszerű játékok, berendezés beszerzése.

 

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

– Nevelő, fejlesztő munka hatékonyságának növelése.

– A mai kornak megfelelő eszközellátottság biztosítása.

– A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása az iskola megkezdéséig.

– A tervezett fejlesztés hozzájárul a kisgyermeK nevelők munkavállalásának támogatásához, így a foglalkoztatás javításához, valamint az életminőség javításán keresztül a családok segítéséhez.

– Számszerűsíthető mutatók:

  • 40 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg.
  • Megújul az épület 266 m2 nettó alapterülete.
  • Megújul az udvar 20 m2 nettó alapterülete.
  • 10 féle, 12 darab eszközt szerzünk be.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.04.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00050

Kapcsolat

ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5747 Almáskamarás, Hősök tere 1.
15725321-2-04
Mazán Attila polgármester
tel: (66)123-456
fax: (66)123-456
e-mail:polgarmester@almaskamaras.hu